รหัส บริการ ราคาต่อ 1,000 คำสั่งซื้อขั้นต่ำ คำสั่งซื้อสูงสุด เวลาเฉลี่ย
YOUTUBE WATCHTIME
10 ID:10 | Youtube Watchtime [ 4000 Hours ] [ Min 1 Hour+ Video ] [ Warranty: 30 Days ] $27.50 100 4 000 496 ชั่วโมง 2 นาที
Start Time 0-10 Minutes
1000 Quantity = 1000 Hours
Retention 90-95%
100/Day Speed
Non Drop / 30 Days Guarantee
Video length must be minimum 60 minutes. If below 60 minutes video watch hours may less delivered.
Embed must be enabled.
Don't remove or don't make video private, after placing order.

Note: The system can't know the watch hours you already have. So system takes amount of views as start count.
Don't put another views order when watchtime order is running.
YOUTUBE VIEWS
97 ID:97 | Youtube Views [ Real Active Views ] [ Max 100K ] [ Speed: 3-5K/Day ] [Start: Instant] [ Warranty: Lifetime ] $1.35 100 100 000 57 นาที
Start Time: Instant Start
Speed: 1-2K/Day
Drop: No
Source: External
Warranty: Lifetime
Cancel Button

⚠️ Refill & Refund will rejected if you buy bot / fake views on same video with our real views. Because Youtube will detect bots / fake views then it will remove all views from video including real ones.

⚠️ Refill & Refund requests will rejected for Casino, gambling or sports betting contents. The views on these videos are constantly being removed by youtube.

⚠️ When you place an order, you are deemed to have accepted these terms.
48 ID:48 | Youtube Views [ Real Active Views ] [ Max 100K ] [ Speed: 5-10K/Day ] [Start: Instant] [ Warranty: Lifetime ] $1.60 100 100 000 2 ชั่วโมง 47 นาที
Start Time: Instant
Speed: 3-5K/Day
Drop: No
Source: External
Warranty: 30 Days
Cancel Button

⚠️ Refill & Refund will rejected if you buy bot / fake views on same video with our real views. Because Youtube will detect bots / fake views then it will remove all views from video including real ones.

⚠️ Refill & Refund requests will rejected for Casino, gambling or sports betting contents. The views on these videos are constantly being removed by youtube.

⚠️ When you place an order, you are deemed to have accepted these terms.
49 ID:49 | Youtube Views [ Max 1M ] [ Speed: 25-50K/Day ] [Start: Instant] [ Warranty: Lifetime ] $1.75 100 1 000 000 5 ชั่วโมง 51 นาที
Start Time: Instant
Speed: 50K/Day
Drop: No
Source: External
Warranty: Lifetime
7 ID:7 | Youtube Views [ Real Active Views ] [ Max 10M ] [ Speed: 250K-500K/Day ] [Start: 6-12H] [ Warranty: 30 Days ] $1.50 25 000 10 000 000 4 ชั่วโมง 57 นาที
Start Time: 6-12 Hours
Speed: 250K-500K/Day
Worldwide Countries
All Length Video Accepted
Drop: No
Warranty: 30 Days
119 ID:119 | Youtube Views [ High Retention ] [ Max 5M ] [ Speed: 300-500/Day ] [Start: 0-30 Minutes] [ Warranty: 30 Days ] $1.50 50 5 000 000 156 ชั่วโมง 19 นาที
Start Time: 0-30 Minutes
Speed: 100-500/Day
Retention: 1-5 Minutes
Source: External + Google Search
Drop: No
Warranty: 30 Days
8 ID:8 | Youtube Views [ High Retention ] [ Max 1M ] [ Speed: 100-500/Day ] [Start: 0-30 Minutes] [ Warranty: 30 Days ] $1.50 100 1 000 000 4 ชั่วโมง
Start Time: 0-30 Minutes
Speed: 500-1K/Day
Retention: 1-20 Minutes
Source: External + Google Search
Drop: No
Warranty: 30 Days


⚠️ Refill & Refund will rejected if you buy bot / fake views on same video with our real views. Because Youtube will detect bots / fake views then it will remove all views from video including real ones.

⚠️ Refill & Refund requests will rejected for Casino, gambling or sports betting contents. The views on these videos are constantly being removed by youtube.

⚠️ When you place an order, you are deemed to have accepted these terms.
YOUTUBE SUBSCRIBERS
5 ID:5 | Youtube Subscribers [ Max 10K ] [ Speed: 100/Day ] [ Warranty: 30 Days ] $7.50 100 10 000 57 ชั่วโมง 32 นาที
Start Time: 0-1 Hour
Speed: 100-170/Day
Drop: No
Warranty: 30 Days

Channel must have at least 1 video longer than 90 seconds!
Subscribers count must be public!
All kind of links accepted, including video link!
Do not change the link, do not hide the subscribers of the channel, order is marked completed!
YOUTUBE LIKES
132 ID:132 | Youtube Likes [ Max 10K ] [ Speed: 10K/Day ] [ Start: 0-30 Mins ] [ Warranty: 30 Days ] $0.34 10 10 000 62 ชั่วโมง 18 นาที
Start Time : 0-30 Minutes
Quality : High
Speed : 10K/Day
Drop Ratio : No Drop
Warranty: 30 Days
TIKTOK FOLLOWERS
9 ID:9 | Tiktok Followers [ Max 100K ] [ Speed: 500-1K/Day ] [ No Refill ] $1.00 10 100 000 4 ชั่วโมง 18 นาที
Instant Start
Speed 10K/Day
Mixed Accounts
No Warranty
33 ID:33 | Tiktok Followers [ Max 150K ] [ Speed: 1-2K/Day ] [ Warranty: 30 Days ] $1.50 100 150 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
Instant Start
Speed 10K/Day
Mixed Accounts
Warranty 30 Days
79 ID:79 | Tiktok Followers [ Max 20K ] [ Speed: 3-5K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $1.80 100 20 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
0-10 Minutes Start
Speed 3-5K/Day
Real Accounts
Warranty 30 Days
99 ID:99 | Tiktok Followers [ Max 30K ] [ Speed: 2-4K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.60 10 30 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
124 ID:124 | Tiktok Followers [ Max 50K ] [ Speed: 5-10K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.63 10 50 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
80 ID:80 | Tiktok Followers [ Max 100K ] [ Speed: 10-15K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.19 10 100 000 2 ชั่วโมง 23 นาที
Instant Start
Real Accounts
Speed 20-30K
Warranty 30 Days
90 ID:90 | Tiktok Followers [ Max 50K ] [ Speed: 50K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $3.23 10 50 000 3 ชั่วโมง 13 นาที
TIKTOK LIKES
92 ID:92 | Tiktok Likes [ Max 2 Million ] [ Speed: 1-2K/D ] [ No Refill ] $0.18 10 2 000 000 1 ชั่วโมง 34 นาที
45 ID:45 | Tiktok Likes [ Max 50K ] [ Speed: 10-20K/D ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $0.45 50 30 000 1 ชั่วโมง 57 นาที
Start Time: Instant
High Quality Real Accounts
Drop : 0%
Warranty: 30 Days
100 ID:100 | Tiktok Likes [ Max 30K ] [ Speed: 5-10K/D ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $0.42 10 30 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
TIKTOK LIVE STREAM VIEWS
135 ID:135 | Tiktok Live Stream Views [15 Minutes] $0.69 10 5 000 33 นาที
136 ID:136 | Tiktok Live Stream Views [30 Minutes] $1.38 10 5 000 15 นาที
137 ID:137 | Tiktok Live Stream Views [60 Minutes] $2.76 10 5 000 1 ชั่วโมง 3 นาที
138 ID:138 | Tiktok Live Stream Views [90 Minutes] $4.14 10 5 000 5 ชั่วโมง 13 นาที
139 ID:139 | Tiktok Live Stream Views [120 Minutes] $5.52 10 5 000 1 ชั่วโมง 36 นาที
140 ID:140 | Tiktok Live Stream Views [180 Minutes] $8.28 10 5 000 3 ชั่วโมง 43 นาที
141 ID:141 | Tiktok Live Stream Views [240 Minutes] $11.04 10 5 000 2 ชั่วโมง 4 นาที
142 ID:142 | Tiktok Live Stream Views [360 Minutes] $16.56 10 5 000 2 ชั่วโมง 20 นาที
TIKTOK LIVE STREAM LIKES / PK BATTLE POINTS
94 ID:94 | Tiktok Live Stream PK Battle Points [ 500K ] [ Speed: 500K/Day ] $0.10 100 30 000 21 นาที
Instant Start
No Drop
Speed: 1000/Sec
TIKTOK LIVE STREAM COMMENT
121 ID: 121 | Tiktok Live Comments [ Custom ] [ Max: 5K ] [ Start Time: 0-1 Min ] [ Speed: 5K/Day ] $1.00 1 5 000 106 ชั่วโมง 40 นาที
122 ID: 122 | Tiktok Live Comments [ Random ] [ Max: 5K ] [ Start Time: 0-1 Min ] [ Speed: 5K/Day ] $1.00 10 5 000 5 ชั่วโมง 15 นาที
123 ID: 123 | Tiktok Live Comments [ Emoji ] [ Max: 5K ] [ Start Time: 0-1 Min ] [ Speed: 5K/Day ] $1.00 10 5 000 4 ชั่วโมง 8 นาที
INSTAGRAM LIVE STREAM VIEWS - CHEAPEST
67 ID:67 | Instagram Live Stream Views [15 Minutes] $0.46 20 10 000 2 ชั่วโมง 4 นาที
68 ID:68 | Instagram Live Stream Views [30 Minutes] $0.93 20 10 000 1 ชั่วโมง 49 นาที
69 ID:69 | Instagram Live Stream Views [60 Minutes] $1.86 20 10 000 4 ชั่วโมง 56 นาที
70 ID:70 | Instagram Live Stream Views [90 Minutes] $2.81 20 10 000 1 ชั่วโมง 9 นาที
71 ID:71 | Instagram Live Stream Views [2 Hours] $3.75 20 10 000 7 นาที
72 ID:72 | Instagram Live Stream Views [3 Hours] $5.61 20 10 000 182 ชั่วโมง 47 นาที
73 ID:73 | Instagram Live Stream Views [4 Hours] $7.48 20 10 000 367 ชั่วโมง 24 นาที
74 ID:74 | Instagram Live Stream Views [6 Hours] $11.21 20 10 000 136 ชั่วโมง 31 นาที
75 ID:75 | Instagram Live Stream Views [12 Hours] $22.39 20 10 000 98 ชั่วโมง 15 นาที
76 ID:76 | Instagram Live Stream Views [24 Hours] $44.65 20 10 000 350 ชั่วโมง 43 นาที
INSTAGRAM LIVE STREAM VIEWS
22 ID:22 | Instagram Live Stream Views [15 Minutes] $1.10 50 20 000 1 ชั่วโมง 6 นาที
23 ID:23 | Instagram Live Stream Views [30 Minutes] $2.20 50 20 000 5 ชั่วโมง 12 นาที
24 ID:24 | Instagram Live Stream Views [60 Minutes] $4.40 50 20 000 7 ชั่วโมง 15 นาที
25 ID:25 | Instagram Live Stream Views [90 Minutes] $6.60 50 20 000 30 ชั่วโมง 50 นาที
26 ID:26 | Instagram Live Stream Views [120 Minutes] $8.80 50 20 000 40 ชั่วโมง 21 นาที
27 ID:27 | Instagram Live Stream Views [180 Minutes] $13.20 50 20 000 60 ชั่วโมง 39 นาที
28 ID:28 | Instagram Live Stream Views [240 Minutes] $17.60 50 20 000 80 ชั่วโมง 37 นาที
29 ID:29 | Instagram Live Stream Views [360 Minutes] $26.40 50 20 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
FACEBOOK LIVE STREAM VIEWS - CHEAPEST
101 ID:101 | Facebook Live Stream Views [15 Minutes] $0.42 10 15 000 1 ชั่วโมง 4 นาที
102 ID:102 | Facebook Live Stream Views [30 Minutes] $0.83 10 15 000 53 นาที
104 ID:104 | Facebook Live Stream Views [60 Minutes] $1.65 10 15 000 1 ชั่วโมง 20 นาที
105 ID:105 | Facebook Live Stream Views [90 Minutes] $2.48 10 15 000 1 ชั่วโมง 15 นาที
106 ID:106 | Facebook Live Stream Views [2 Hours] $3.30 10 15 000 49 นาที
107 ID:107 | Facebook Live Stream Views [2.5 Hours] $4.13 10 15 000 27 นาที
108 ID:108 | Facebook Live Stream Views [3 Hours] $4.95 10 15 000 45 นาที
109 ID:109 | Facebook Live Stream Views [3.5 Hours] $5.78 10 15 000 22 นาที
110 ID:110 | Facebook Live Stream Views [4 Hours] $7.49 10 15 000 1 ชั่วโมง 24 นาที
111 ID:111 | Facebook Live Stream Views [5 Hours] $8.42 10 15 000 1 ชั่วโมง 52 นาที
112 ID:112 | Facebook Live Stream Views [6 Hours] $9.08 50 15 000 2 ชั่วโมง
113 ID:113 | Facebook Live Stream Views [7 Hours] $10.74 50 15 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
FACEBOOK LIVE STREAM VIEWS - SERVER 1
50 ID:50 | Facebook Live Stream Views [15 Minutes] $0.84 20 10 000 1 ชั่วโมง 30 นาที
51 ID:51 | Facebook Live Stream Views [30 Minutes] $1.67 20 10 000 35 นาที
52 ID:52 | Facebook Live Stream Views [45 Minutes] $2.49 20 10 000 41 นาที
53 ID:53 | Facebook Live Stream Views [60 Minutes] $3.31 20 10 000 1 ชั่วโมง 18 นาที
54 ID:54 | Facebook Live Stream Views [90 Minutes] $4.97 20 10 000 12 นาที
55 ID:55 | Facebook Live Stream Views [2 Hours] $6.67 20 10 000 39 นาที
56 ID:56 | Facebook Live Stream Views [2.5 Hours] $8.35 20 10 000 1 ชั่วโมง 9 นาที
57 ID:57 | Facebook Live Stream Views [3 Hours] $10.01 20 10 000 1 ชั่วโมง 24 นาที
58 ID:58 | Facebook Live Stream Views [3.5 Hours] $11.64 20 10 000 1 ชั่วโมง 32 นาที
59 ID:59 | Facebook Live Stream Views [4 Hours] $13.34 20 10 000 56 นาที
60 ID:60 | Facebook Live Stream Views [4.5 Hours] $14.98 20 10 000 22 นาที
61 ID:61 | Facebook Live Stream Views [5 Hours] $16.67 20 10 000 1 ชั่วโมง 58 นาที
62 ID:62 | Facebook Live Stream Views [6 Hours] $20.00 20 10 000 2 ชั่วโมง 6 นาที
63 ID:63 | Facebook Live Stream Views [7 Hours] $23.21 20 10 000 17 นาที
64 ID:64 | Facebook Live Stream Views [8 Hours] $26.67 20 10 000 42 นาที
65 ID:65 | Facebook Live Stream Views [9 Hours] $29.94 20 10 000 33 นาที
66 ID:66 | Facebook Live Stream Views [12 Hours] $33.33 20 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
77 ID:77 | Facebook Live Stream Views [24 Hours] $43.68 20 10 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
FACEBOOK LIVE STREAM VIEWS - SERVER 2
34 ID:34 | Facebook Live Stream Views [15 Minutes] $0.86 10 10 000 1 ชั่วโมง 59 นาที
35 ID:35 | Facebook Live Stream Views [30 Minutes] $1.71 10 10 000 1 ชั่วโมง 31 นาที
36 ID:36 | Facebook Live Stream Views [60 Minutes] $3.39 10 10 000 3 ชั่วโมง 26 นาที
37 ID:37 | Facebook Live Stream Views [90 Minutes] $5.09 10 10 000 1 ชั่วโมง 20 นาที
38 ID:38 | Facebook Live Stream Views [120 Minutes] $6.84 10 10 000 1 ชั่วโมง 10 นาที
46 ID:46 | Facebook Live Stream Views [150 Minutes] $8.55 10 10 000 1 ชั่วโมง 24 นาที
39 ID:39 | Facebook Live Stream Views [180 Minutes] $10.25 10 10 000 3 ชั่วโมง 22 นาที
47 ID:47 | Facebook Live Stream Views [210 Minutes] $11.93 10 10 000 56 นาที
40 ID:40 | Facebook Live Stream Views [240 Minutes] $13.66 10 10 000 8 ชั่วโมง
41 ID:41 | Facebook Live Stream Views [300 Minutes] $17.08 10 10 000 4 ชั่วโมง 1 นาที
42 ID:42 | Facebook Live Stream Views [360 Minutes] $20.49 10 10 000 58 นาที
อื่นๆ
31 ID:31 - Private $999.00 10 100 000 2 ชั่วโมง 57 นาที
12 ID:12 | Tiktok Likes [ Max 2 Million ] [ Speed: 2K/Hour ] [ Warranty: 30 Days ] $0.18 10 2 000 000 4 ชั่วโมง 16 นาที
Start Time: Instant
Low Quality Accounts
Drop : 0-20%
Cancel Button Active
Warranty: 30 Days
91 ID:91 - Private Slow Cheap! $0.14 10 2 147 483 647 3 ชั่วโมง 23 นาที
11 ID:11 | Tiktok Followers [ Max 30K ] [ Speed: 10-15K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.99 10 30 000 1 ชั่วโมง 59 นาที
Instant Start
Speed 15K/Day
Real Accounts
Warranty 30 Days
81 ID:81 | Tiktok Followers [ Max 40K ] [ Speed: 5-10K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.43 100 40 000 7 ชั่วโมง 19 นาที
0-10 Minutes Start
Speed 30K/Day
Real Accounts
Warranty 30 Days
128 ID:128 | Tiktok Followers [ Max 100K ] [ Speed: 50-100K/Day ] [ No Refill ] $1.08 10 100 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
125 ID:125 | Tiktok Followers [ Max 100K ] [ Speed: 10-15K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $1.50 100 100 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
126 ID:126 | Tiktok Followers [ Max 100K ] [ Speed: 15-25K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.63 10 100 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
127 ID:127 | Tiktok Followers [ Max 150K ] [ Speed: 25-50K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $3.60 10 150 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
129 ID:129 | Tiktok Followers [ Max 50K ] [ Speed: 10-20K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.19 10 50 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
130 ID:130 | Tiktok Followers [ Max 30K ] [ Speed: 3-5K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $1.49 10 30 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
131 ID:131 | Tiktok Followers [ Max 50K ] [ Speed: 50K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $2.30 10 50 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ
134 ID:134 | Tiktok Followers [ Max 50K ] [ Speed: 5-10K/Day ] [ Real ] [ Warranty: 30 Days ] $1.73 10 50 000 ข้อมูลไม่เพียงพอ